Visie en Missie

Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is.
Habbakuk 2:2 (HSV)

Visie

Het zijn van een eigentijdse gemeente van gepassioneerde volgelingen van Jezus, die in relatie met andere gelovigen de bestemming van hun leven willen vervullen.

Missie

Leven met een missie: Mensen helpen om Gods bestemming voor hun leven te vinden en te volbrengen